Fråga facket Fråga facket

Christoffer Jönsson ny vd på Bantorget förvaltning och Bantorget finans

Christoffer Jönsson blir ny vd för LO-ägda Bantorget förvaltning AB och Bantorget finans AB. Christoffer Jönssons affärsmässiga erfarenhet i kombination med förståelsen för LOs värderingar var det som gjorde att han fick tjänsten, enligt LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Christoffer Jönsson kommer närmast från rollen som vice vd på Mercer Sweden, ett konsult- och kapitalförvaltningsbolag med inriktning på pensionskapital. Han ser fram emot rollen som vd på Bantorget Förvaltning och Bantorget finans.

- Kombinationen av affärsmässighet och idédriven rörelse är något som lockar, säger Christoffer Jönsson.

Det var framför allt två anledningar som gjorde att valet föll på Christoffer Jönsson som vd, enligt LOs kanslichef Annika Nilsson.

- Vi letade efter någon som kan det affärsmässiga och samtidigt har förståelse för LOs värderingar. Det har vi hittat med Christoffer.

Åsa-Pia Järliden Bergström, ordförande i Bantorget finans menar att LO med rekryteringen av Christoffer Jönsson hittat en person som kan leda bolaget in i framtiden.

- Att LOs pengar förvaltas långsiktigt utifrån ett avkastnings-, hållbarhets- och socialt perspektiv är av största vikt. Christoffer är rätt person att fortsätta utveckla det arbetet.

Christoffer Jönsson börjar jobbet som vd i augusti.


Fakta Bantorget förvaltning  

Bantorget förvaltning är ett helägt dotterbolag till Landsorganisationen i Sverige, LO. Sedan 2014 ligger LOs förvaltning av kapital, fastigheter och affärsverksamheter i en helägd koncern, med Bantorget förvaltning som moderbolag. I koncernen ingår ett flertal dotter- och intresseföretag. De direkt ägda dotterbolagen är:

  •  Bantorget egendom, i sig moderbolag för en koncern som förvaltar fastighetsportföljen med mera.
  •  Bantorget finans förvaltar finansportföljen
  •  Bantorget grafiska bedriver tryckeri och grafisk verksamhet
  •  Bantorget redovisning tillhandahåller tjänster inom lönehantering, ekonomi- och telefonitjänster såväl inom som utom koncernen.