Fråga facket Fråga facket

Dags att nominera till LOs kulturpris 2016

Välfärd Nu utlyser LO sitt kulturpris som ska delas ut i samband med LO-kongressen i juni 2016. Priset ska ges till en eller flera personer eller en grupp som framgångsrikt jobbar med läsfrämjande verksamhet där högläsning för barn används som arbetssätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

barnomsorg
Foto: Lars Forsstedt

Det borde vara en mänsklig rättighet att kunna läsa!

Att läsa högt för ett barn är att kombinera nytta med nöje. Barnen lär sig språket och du som vuxen får en trivsam stund med barnet.

Under de senaste tjugo åren har en rad undersökningar visat att läsandet sjunker. Läskunnighet och läsförståelse är förutsättningar för en individs möjlighet att kunna påverka sin livssituation och vara fullt delaktig i samhällslivet.

Vinnaren tilldelas 50 000 kronor. Därutöver lämnas två andrapriser på 25 000 kronor vardera.

Juryn består av representanter från LO och ABF.

Nominering till kulturpriset ska innehålla:

  • Beskriv projektet/personen i korthet. Det ska framgå vad som är speciellt med personen/projektet och varför du tycker att just den/de borde få pris.
  • Om projektet/personen har någon hemsida eller en beskrivning på sociala medier eller liknande ska det framgå.
  • En kontaktperson som är ansvarig för projektet måste finnas med.

Nomineringarna ska vara LO tillhanda senast den 4 april 2016

Skicka per epost till ulrika.eskilsson@lo.se. Skriv "Kulturpris 2016" i ämnesraden.