Fråga facket Fråga facket

Deltidsarbete – en klassfråga i Sverige

Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. Kvinnor i arbetaryrken arbetar ofta ofrivilligt deltid medan tjänstemännen i regel själva väljer att gå ned i tid. Detta visar LOs arbetstidsrapport 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det är dags att arbetsgivarna tar det här på allvar. Det är djupt orättvist att arbetarkvinnor, som ofta har jobb med låga löner, inte ska kunna få ett heltidsarbete med en hel lön. Sverige kan bättre, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Drygt en miljon av landets fyra miljoner anställda jobbar deltid. Ser man till hela riket är 33 procent av Sveriges arbetare deltidsarbetande jämfört med 21 procent bland tjänstemännen. Västerbotten är det län där flest arbetar deltid, 43 procent. Norrbotten har samtidigt minst andel deltidsarbetande, 24 procent. Det finns inget län där deltidsarbetandet är högre bland tjänstemän än bland arbetare.

Det är också tydligt att det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns deltidsarbete. Bland arbetare i riket jobbar mer än hälften, 53 procent av kvinnorna deltid jämfört med 17 procent av männen. Motsvarande siffra bland tjänstemän är 30 procent bland kvinnor och 11 procent bland män.

Det vanligaste skälet till att arbetare jobbar deltid är att det är svårt att hitta ett heltidsarbete. För tjänstemän är den vanligaste orsaken att man tar hand om sina barn och alltså själva valt att arbeta deltid.

Att arbeta deltid är vanligast inom detaljhandeln och i vården och lägst inom bygg- och tillverkningsindustrin.

Fakta
LO bevakar hur arbetstiderna förändras över tid. Underlaget kommer från SCBs arbetskraftsundersökningar.

Läs rapporten här

Se tabeller med deltidsanställda i olika län här