Fråga facket Fråga facket

Deltidsarbete påverkar kvinnors löner negativt

Det är svårt för många LO-medlemmar att kombinera arbetsliv och familjeliv på grund av öppettiderna i barnomsorgen visar LOs årliga Jämställdhetsbarometer. Barometern visar också att det utbredda deltidsarbetet för arbetarkvinnor har en stor påverkan på lönen.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I den Sifoundersökning om barnomsorg som publiceras i rapporten svarar en femtedel av arbetarna att barnomsorgen sällan eller aldrig är öppen när de arbetar. I den här gruppen finns störst behov av barnomsorg på vardagskvällarna men många skulle också vilja ha möjlighet att få barnomsorg på helger och tidigare på vardagsmorgnar.

- Den här undersökningen visar att det är svårt för många LO-medlemmar att kombinera arbetsliv och familjeliv. Så ska det inte behöva vara. Här måste staten ta ett aktivt ansvar och se till att  barnomsorg på obekväma arbetstider garanteras, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

I rapporten publiceras också uppgifter om faktisk månadslön. I årets Jämställdhetsbarometer visar det sig att den genomsnittliga faktiska månadslönen för arbetarkvinnor är strax under 18 500 kronor innan skatt dragits av. Det kan jämföras med månadslönen för heltid i samma grupp som är 23 400 kronor. Skillnaden på nästan 5000 kronor förklaras av att arbetarkvinnors genomsnittliga arbetstid motsvarar runt 30 timmar per vecka. Det kan jämföras med män i tjänstemannayrken som har den högsta tjänstgöringsgraden, 97 procent av heltid. Deras faktiska månadslön på 40 350 kronor ligger därmed allra närmast månadslönen för heltid, 41 600 kronor.

- Här får vi svart på vitt hur deltidsanställningar påverkar kvinnors löner och i längden också deras pensioner. Det är en skam att arbetsgivarna inte vill erbjuda fler kvinnor heltid. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

I Jämställdhetsbarometern finns också siffror på faktisk månadslön uppdelat efter län.  

Läs hela Sveriges Jämställdhetsbarometer 2017 här