Fråga facket Fråga facket

Demokrati som hinder för EU:s fria rörlighet

Lavaldomen år 2007 blev för många en vändpunkt i synen på EU. Hur långt ska den fördragsfästa principen om fri rörlighet tillämpas? Vilka typer av ”hinder” är acceptabla? I en ny rapport presenterar LO konkreta förslag på hur EU-samarbetet bör se ut i framtiden och hur politikens roll i unionen kan förstärkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medverkande:

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Johan Danielsson, utredare LO

Göran von Sydow, ansvarig för Sieps forskningsprojekt kring EUs konstitutionella uppbyggnad

Marita Ulvskog, Europaparlamentariker (S)

Moderator:

Per Hilmersson, chef LO/TCO/Sacos Brysselkontor

Tid: Onsdag den 14 november kl 9:30 – 11:00

Kaffe serveras från kl 9:00

Plats: LOs gästvåning, 5 tr, Barnhusgatan 18, Stockholm

Välkomna!