Fråga facket Fråga facket

Det finns utrymme för löneökningar även i djup lågkonjunktur

LO-ekonomerna presenterar idag en rapport som visar hur man kan se på löneutrymmet under de närmaste åren då ekonomin väntas vara i en djup konjunktursvacka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dagens kris är främst en efterfrågekris och inte en lönekostnadskris, vilket bland annat framgår av det exceptionellt snabba produktionsfallet. Att krisen främst är en efterfrågekris betyder att lönebildningen inte har en avgörande roll för krisbekämpningen. Lönebildningens aktörer bör i stället inrikta sig på att ta ut det löneutrymme som finns.

Rapporten visar att lönebildningen i detta läge bör ha produktionsförmågans utveckling i näringslivet som riktmärke för reallöneökningar per timme och inte den årliga produktivitetsutvecklingen. Produktionsförmågans utveckling kan bedömas utifrån investeringsutveckling samt teknisk utveckling, förändringar i arbetsorganisation och ökad utbildning.

LOs chefsekonom Lena Westerlund kommenterar:

– Krisen i svensk ekonomi är allvarlig och djup, med stora negativa effekter för löntagarna. Den har resulterat i ett efterfrågebortfall i omvärlden och Sverige på varor och tjänster som vi producerar. Vi har dock inte problem med vår konkurrenskraft gentemot omvärlden. Reallöneökningar bidrar till att upprätthålla efterfrågan i svensk ekonomi och det är viktigt att de kommer till stånd även under krisåren.

– Den svaga investeringsutveckling som blir en följd av den djupa krisen kommer att påverka produktionsförmågan negativt under åren som kommer. Det betyder att även löneutrymmet blir lägre än det annars hade varit. Trots detta är min bedömning att det finns ett utrymme för löneökningar i storleksordningen 2,5-3,5 procent per år under åren som kommer. Det är en lönebildning som tar ansvar för svensk samhällsekonomi och som är förenlig med Riksbankens inflationsmål.

För mer information kontakta LOs pressinformation.