Fråga facket Fråga facket

Det största lönegap som uppmätts

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har aldrig varit större.  I snitt tjänar en tjänsteman 11 700 kronor, eller 47 procent, mer än en arbetare. Det visar LOs Lönerapport 2015.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De senaste 20 åren har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän vuxit för varje år. År 1994 var medellönen för tjänstemän i snitt 4 600 kronor högre än för arbetare. Sedan dess har skillnaden ökat med drygt 150 procent. År 2014 var medellönen för en arbetare 24 900 kronor och för en tjänsteman 36 600 kronor.

– Löneskillnaderna har blivit alldeles för stora. Det gäller även skillnaden i andra anställningsvillkor, som arbetstider och anställningsformer. Sverige är ett av de länder inom OECD där klyftorna ökar mest. Den utvecklingen måste vändas, vi kan absolut inte acceptera att klyftorna fortsätter växa, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

LOs lönerapport visar också att löneskillnaden mellan kvinnor och män består. Tittar man på samtliga löntagare är kvinnors medellön 28 400 kronor, jämfört med 33 100 kronor för män. Männen tjänar alltså i snitt 4 700 kronor, eller 17 procent, mer.

Skillnaden i lön är något mindre bland arbetare än bland tjänstemän. För manliga arbetare var medellönen förra året 3 400 kronor, 15 procent, högre än för arbetarkvinnor. Bland tjänstemännen var skillnaden 8 000 kronor, eller 24 procent.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män beror framför allt på att arbetsmarknaden är så könssegregerad och att lönerna genomgående är lägre i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade.

LOs Lönerapport är en årligt återkommande rapport. Den bygger på SCB:s lönestrukturstatistik, LSS, och visar löner och löneutveckligen från år 1913 till och med 2014.

Läs hela rapporten här.