Fråga facket Fråga facket

Dödsolyckorna minskar men fler blir sjuka av jobbet

Arbetsmiljö Nästan varje vecka dör en person på jobbet. Och varje år skadas mer än 30 000 så illa att de tvingas stanna hemma från arbetet en dag eller mer. Det visar statistik som LO sammanställt i en ny rapport.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Arbetslivet tar människoliv

Trots att dödsolyckorna på arbetsplatserna har minskat under de senaste decennierna dog nästan en individ i veckan på jobbet i Sverige år 2013. Till det kommer alla som miste livet på grund av arbetsrelaterade sjukdomar eller självmord. Sammanlagt handlar det om minst 1400 människor som varje år förlorar livet på grund av sitt arbete.

- Regeringen måste prioritera om och öka resurserna till arbetsmiljön. Lagstiftningen behöver skärpas, kunskapen om arbetsmiljöproblem måste öka och intresserade och utbildade arbetsgivare och skyddsombud måste bli fler, säger Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare och den i LO-ledningen som ansvarar för arbetsmiljöfrågor.

Större risk i LO-yrken

Medan dödsolyckorna minskar, så ökar antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i Sverige. Och anställda i LO-yrken löper större risk än andra att drabbas, visar LOs nya rapport.

- LO-medlemmar är mest utsatta och drabbas hårdast av en dålig arbetsmiljö. Det kan vi inte acceptera. Alla som arbetar har rätt att jobba fram till pensionen med sin fysiska och psykiska hälsa i behåll. Så är det inte idag, säger Torbjörn Johansson.

Från ord till handling

Den borgerliga regeringen har målmedvetet nedrustat arbetsmiljöområdet. Anslagen till Arbetsmiljöverket har skurits ner och 2007 stängdes Arbetslivsinstitutet. I slutet av mars i år reagerade till sist riksdagen och beslutade om en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

- Nu krävs det att regeringen, tillsammans med arbetsmarknadens parter, tar fram en tydlig nollvision och en handlingsplan för bättre arbetsmiljö, säger Torbjörn Johansson.

Rapporten Arbetsmiljön i Sverige 2009-2013 (pdf)