Fråga facket Fråga facket

En enig LO-styrelse står bakom Fastighets varsel

En enig LO-styrelse står bakom Fastighets strejkvarsel på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivarna. Almega måste rätta sig efter de normerande avtalen inom industrin, enligt LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

På fredagen fattade en enig LO-styrelse beslut om att ställa sig bakom Fastighets strejkvarsel. En viktig signal till arbetsgivarna, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

- Självklart ska de lågavlönade inom fastighetsbranschen få samma låglönesatsning som arbetstagarna inom bland annat industrin redan fått. Almega måste rätta sig efter de normerande avtalen inom industrin. Märket ska hållas.

LO-styrelsens uttalande med anledning av Fastighets strejkvarsel.
LOs styrelse ger sitt fulla och enhälliga stöd till det strejkvarsel Fastighets tvingades lägga i onsdags. Den strid Fastighets nu tar handlar återigen om själva kärnan i årets LO-samordning, som innehåller en låglönesatsning för dem med en månadslön under 24 000 kronor. Vi är fast beslutna att genomdriva denna solidariska fördelning inom alla branscher. Inget förbund ska behöva försämra anställningsvillkor för att höja lönerna för de lägst avlönade.

De normerande LO-avtalen inom industrin innehåller en låglönesatsning i linje med våra gemensamma krav. Det så kallade märket ger ett avtalsvärde på 6,5 procent på tre år, plus en låglönesatsning. Många av LO-förbunden ska under kommande månader teckna nya kollektivavtal. För den fortsatta avtalsrörelsen är det därför av avgörande betydelse att samtliga parter respekterar märket.