Fråga facket Fråga facket

Etablering i skuggan av hög arbetslöshet

Vi kan inte nå full sysselsättning förrän vi radikalt lyckas öka sysselsättningen för utrikes födda i allmänhet, och för nyanlända i synnerhet. Om detta är de flesta överens. Åsikterna kring hur denna utmaning ska tacklas går dock isär.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den senaste tiden har präglats av en diskussion där problematiken framstår som ganska okomplicerad och lika för alla. Olika kombinationer av lägre löner, otryggare anställningsvillkor, villkorade uppehållstillstånd och beskurna etableringsstöd har presenterats som lösningar.

I rapporten I skuggan av hög arbetslöshet – Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering, fördjupar sig LO-utredaren Ulrika Vedin i frågan om etablering. Vad som framkommer är att verkligheten ofta är mer komplex än vad den allmänna debatten ger sken av.

Tid: Måndag 20 april kl 11.30-13.00 
  
Plats: Arenagruppens lokaler på Sveavägen 61, T-bana Rådmansgatan 

Medverkande:
Ulrika Vedin, utredare på LO
Jennie K Larsson, doktorand, REMESO, Linköpings universitet
Anna Rehnvall, Programchef Migration och integration på tankesmedjan Fores.

Moderator: Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé.

VÄLKOMMEN!

Seminariet webbsänds på: www.arenaide.se

Rapporten ingår som ett underlag till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.