Fråga facket Fråga facket

EU-kommissionen besöker LO - för att lära mer om skyddsombud

Nästa vecka, den 7 och 8 oktober, besöker representanter för EU-kommissionen LO. Syftet är att studera det svenska systemet med regionala skyddsombud. Sammanlagt åtta arbetsplatser kommer att besökas och deltagarna får även en presentation av arbetsmiljöarbetet vid bygget av ”Citybanan” i Stockholm.  Vid ett avslutande seminarium på onsdagen medverkar Svenskt Näringsliv och Arbetsmiljöverket för en diskussion om säkrare arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medierna är välkomna att bevaka vissa arbetsplatsbesök. Kontakta Sigrid Bøe, pressekreterare LO: 070 – 620 12 07, senast måndag 6 oktober.

Seminarium:
Tid: Onsdag 8 oktober kl 8:30 – 11:30
Plats: Stora matsalen vån 5, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm
Medverkande:
-          Antonio Cammerota, EU-kommissionens samordningsansvarige för arbetsmiljöverksamheten.
-          Arsenio Fernandez Rodriguez, ansvarig EU-kommissionens yrkesinspektionskommitté.
-          Lasse Thörn, chef LOs arbetslivsenhet
-          Sten Gellerstedt, utredare LO
-          Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv
-          Boel Callermo, internationella staben, Arbetsmiljöverket
-          Håkan Olsson, avdelningen för inspektion, Arbetsmiljöverket

EU-representanternas besök är ett led i EU:s avregleringsarbete, för att finna nya metoder att minska administrationen i företag med färre än 250 anställda. Bland annat genom att undanta dem från vissa delar av arbetsmiljölagen. LO är dock mycket kritiska och framhåller i stället systemet med fackliga skyddsombud och ökad samverkan mellan fack och arbetsgivare för att stärka arbetsmiljöarbetet.