Fråga facket Fråga facket

EU-kommissionens nya arbetsmiljöstrategi sviker Europas arbetstagare

Arbetsmiljö Den 6 juni presenterade EU-kommissionen en ny arbetsmiljöstrategi (Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020) som ersätter den tidigare som gällde 2007-2012. Efter att ha väntat i flera år på en ny arbetsmiljöstrategi måste vi ur en facklig synvinkel uttrycka vår besvikelse. Strategin är svag och har ett alldeles för tunnt innehåll för att möta de utmaningar som dagens och framtidens arbetsliv står inför.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I strategin identifieras ett antal utmaningar, exempelvis de mindre företagens behov av förenklingar och förtydliganden av gällande arbetsmiljölagstiftning, samt nya arbetsmiljörisker som följer av exempelvis ett ökat användande av nanomaterial.

Kommissionen lyfter även frågor som belastningsskador, psykosocial arbetsmiljö, mental ohälsa samt effekterna av en åldrande arbetskraft. Årligen avlider 4 000 arbetstagare på grund av olycksfall i arbetet och cirka 160 000 dör på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Till detta kommer alla stressrelaterade och andra psykosociala arbetsmiljöproblem som leder till långvariga sjukskrivningar.

Detta är viktiga frågor som en arbetsmiljöstrategi bör hantera, men avsaknaden av en förnyad och förstärkt lagstiftning och andra åtgärder för att komma till rätta med dessa utmaningar, är anmärkningsvärd. Strategin saknar också i hög grad konkreta mål och bindande åtaganden.

Trots de fakta som EU-kommissionen lägger fram om arbetsmiljöproblem och utmaningar väljer man åter att lyfta fram avreglering av EUs arbetsmiljölagstiftning – i linje med kommissionens REFIT-program – som lösningen för att underlätta för små och medelstora företag.

En fungerande europeisk arbetsmarknad och ett långsiktigt hållbart arbetsliv kräver att arbetsmiljöskyddet gäller för alla arbetstagare oavsett storlek på arbetsplatsen. Avregleringar på arbetsmiljöområdet är gårdagens lösningar – och ett stort svek mot alla arbetstagare både i Sverige och resten av EU. Om vi tillsammans ska höja nivån på arbetsmiljöarbetet inom EU och på nationell nivå krävs helt andra långsiktiga åtgärder.

Torbjörn Johansson                          Eva Normark                                    Göran Arrius
Avtalssekreterare, LO                      Ordförande TCO                              Ordförande Saco