Fråga facket Fråga facket

EU måste införa ett socialt protokoll.

LO ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter. Det beslutade LO-kongressen idag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kongressen biföll därför en motion från IF Metall avdelning 15 i Stockholms län som krävde att LO skulle intensifiera sitt påverkansarbete i frågan. Styrelsen höll med motionärerna och betonade att LO sedan 2008 drivit kravet på ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden, och att i händelse av konflikt de förstnämnda ska ha företräde. 

LO menar därför, liksom hela Europafacket, att inga fler ändringar av EUs fördrag ska få göras utan att ett socialt protokoll införs i EU-fördraget.