Fråga facket Fråga facket

EU måste sätta jobben i fokus

EU:s regeringar och EU-kommissionen måste fokusera mer på jobben. Det sa LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin på den konferens om sysselsättning som anordnades i Stockholm av EU-kommissionen idag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det är nu det finns tid att satsa på utbildning och andra nödvändiga insatser för att fler ska vara rustade att ta jobb när krisen på arbetsmarknaden vänder. Man bör bli bättre på att erkänna de positiva följder en expansiv finanspolitik har på sysselsättning och därmed också offentliga inkomster. Den politik som förs stimulerar inte investeringar och konsumtion tillräckligt, sa Wanja Lundby-Wedin.

- Riskerna för Europas löntagare är större om politikerna satsar för lite än för mycket. Därför bör EU:s politiska ledning vara mycket tydlig med att medlemsländerna får använda sina finansiella utrymmen för att stimulera ekonomin. Idag finns en tendens att överfokusera på farorna med underskott i medlemsländernas budgetar, sa Wanja Lundby-Wedin.

Dagens konferens är ett av tre förmöten som EU-kommissionen genomför inför vårens extrainsatta toppmöte om den ekonomiska krisens effekter på sysselsättningen.

För mer information kontakta LOs pressinformation.