Fråga facket Fråga facket

Extra pengar vid föräldraledighet

Allt för många anställda inom den privata- och kooperativa sektorn vet inte om att de kan ha rätt till extra ersättning vid föräldraledighet. Därför genomför LO en rikstäckande kampanj för att informera om försäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Försäkringen ger den anställde 90 procent av lönen, oavsett inkomst. För att få rätt till ersättningen måste arbetsgivaren ha kollektivavtal. Kampanjen lyfter därför också vikten av att företag tecknar kollektivavtal.

Kampanjen pågår under november månad.

Läs mer här