Fråga facket Fråga facket

Facklig-politisk allians för arbetstagares rättigheter i EU

Vid ett möte i Wien enades idag, lördag, fackliga och socialdemokratiska ledare från Sverige, Tyskland och Österrike om att verka för att arbetstagarnas rättigheter så snart som möjligt ska stärkas i EU:s grundfördrag. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Principen är enkel, det land där jobbet utförs, det landets löner och villkor ska gälla för alla, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson efter beslutet.

I överenskommelsen slås fast att man ska arbeta för att ett socialt protokoll tillförs EU:s fördrag. I protokollet ska arbetstagarnas grundläggande rättigheter garanteras och dessutom regleras att dessa inte ska underordnas EU:s ekonomiska friheter. I händelse av konflikt ska arbetstagarnas rättigheter ha företräde.

Även fackliga rättigheter och respekten för arbetsmarknadens parter ska garanteras liksom kravet på att ILO:s kärnkonventioner och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter uppfylls.

- Löser inte EU denna fråga snart riskerar människor att vända sig emot hela EU-projektet, säger LOs Karl-Petter Thorwaldsson.

Vid toppmötet deltog de svenska socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven; tyska SPD:s ledare, Sigmar Gabriel samt ordföranden för de österrikiska socialdemokraterna, SPÖ, Werner Faymann.

Från fackligt håll medverkade förutom Karl-Petter Thorwaldsson och Erich Foglar från österrikiska ÖGB. Även tyska DGB står bakom överenskommelsen.