Fråga facket Fråga facket

Feltänkt och felgjort – en vitbok om sjukförsäkringen

Välfärd Alliansregeringens försök att reformera sjukförsäkringen är ett misslyckande. Det visar en kartläggning av de gångna åtta årens förändringar av sjukförsäkringen som LO presenterade på tisdagen. Anklagelserna om fusk och överutnyttjande har kommit på skam, skyddet för den enskilde har urholkats och resurserna för rehabilitering har minskat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Resultatet av alliansens reformer är att fler sjuka är fattigare, människor bollas runt mellan olika myndigheter och deras tilltro till försäkringen har minskat, säger Tobias Baudin, LOs vice ordförande.

De fyra borgerliga partierna gick år 2006 till val med en politik där det så kallade ”utanförskapet” och överutnyttjandet av ”bidragssystemen” var en av huvudfrågorna. Reformerna som sedan genomfördes syftade till att minska detta.

Nu visar LOs granskning – ”Feltänkt och felgjort – en vitbok om sjukförsäkringen” – att utgångspunkten för alliansens politik var felaktig. Enligt all tillgänglig forskning berodde de höga sjuktalen inte på fusk utan på ökande press i arbetslivet samtidigt som insatserna för rehabilitering kraftigt minskats.

Alliansens första beslut, att sänka taket i försäkringen, har lett till att nära hälften – 40 procent - av arbetskraften inte längre får ut 80 procent av sin lön när de blir sjuka.

Genom att införa fasta tidsgränser har ansvaret ensidigt satts på den enskilde, som vid de olika tidsgränserna riskerar att mista sin ersättning även om arbetsförmågan försämrats och man inte fått en chans till rimlig rehabilitering. På detta sätt har tiotusentals utförsäkrats, fattiggjorts och placerats långt från den reguljära arbetsmarknaden. Hittills har ca 77 000 personer utförsäkrats enbart för att de passerat den bortre tidsgränsen.