Fråga facket Fråga facket

Finanskrisen ett hot mot mänskliga rättigheter i arbetslivet

I dag, den 10 juni, släpps rapporten Kränkningar av fackliga rättigheter, som granskar förhål-landen på arbetsmarknaden världen över. Hot, avskedanden, fängslanden, tortyr, sexuella tra-kasserier och till och med mord är fortfarande den hemska vardagen för många arbetstagare och fackligt aktiva. Detta trots att länderna har skrivit under FN:s och ILO:s konventioner. LO, TCO och Amnesty uppmanar nu regeringen inför sitt ordförandeskap i EU att agera mer kraft-fullt för att stoppa övergreppen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Årets rapport berättar om tiotusentals fall av kränkningar i alla världsdelar. Ändå är de anmälda fallen den lilla toppen på ett mycket stort isberg. Den globala finanskrisen, som redan har lett till kraftigt ökad arbetslöshet världen över, kommer med största sannolikhet att förvärra situationen ytterligare. När arbetstagarna tvingas slåss om jobben blir det än farligare att kräva respekt för de fackliga rättig-heterna och oseriösa arbetsgivare dumpar priset för arbete.

LO, TCO och Amnesty uppmanar den svenska regeringen att, tillsammans med svenska arbetsgivar-organisationerna och företag, agera mer kraftfullt för att stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och motverka kränkningar:

- Som ordförandeland i EU bör Sverige ställa tydliga krav på respekt för de fackliga rättigheterna i alla medlemsländer och för det EU-finansierade utvecklingsbiståndet;

- Fackliga rättigheter bör betonas tydligare i den svenska biståndspolitiken, och mer resurser avsät-tas för insatser för att upplysa om och stärka dessa rättigheter;

- Regeringen bör skärpa kraven på internationella organ som Världsbanken, WTO och IMF att de kräver respekt för de fackliga rättigheterna i alla sammanhang;

Den årliga rapporten om kränkningar av de fackliga rättigheterna tas fram av Internationella fackliga samorganisationen, IFS. Läs mer på www.ituc-csi.org Hela rapporten samt en debattartikel, publicerad idag i Göteborgs-Posten, finns att läsa på www.lotcobistand.org/krankningar

För mer information: LO: Keth Thapper, Internationella enheten, keth.thapper@lo.se, 0703-15 25 75 TCO: Helena Johanson, Internationell chef, helena.johanson@tco.se, 070-481 91 01 Svenska Amnesty: Elisabeth Löfgren, pressekreterare, elisabeth.lofgren@amnesty.se, 070-433 09 16