Fråga facket Fråga facket

Fler än 117 000 unga varken jobbar eller studerar

Drygt 117 000 ungdomar mellan 16 och 25 år saknade år 2012 både arbete och studieplats. Det visar en ny rapport som LO presenterar i dag, måndag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det vilar ett stort ansvar på den nya regeringen. Garantin för att ingen ung person ska gå utan arbete, utbildning eller praktik längre än 90 dagar får inte stanna vid ett snyggt förpackat vallöfte, säger Tobias Baudin, LOs vice ordförande.

De kallas för Neets, ungdomar som varken arbetar, studerar eller praktiserar – på engelska Not in Employment, Education or Training. En genomgång av senaste befintliga statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att den gruppen ökade med 1,2 procentenheter i Sverige mellan åren 2006 och 2012. Hela ökningen har skett i den äldre åldersgruppen, bland dem mellan 20 och 25 år.

Skillnaderna är stora mellan olika delar av landet. Lägst andel unga vuxna utan vare sig arbete eller studier hade Uppsala län: 7,4 procent av dem mellan 16 och 25 år år 2012. Den högsta andelen hade Gävleborgs län med 11,3 procent.

För att komma till rätta med problemet och hjälpa de unga att etablera sig på arbetsmarknaden föreslår LO:

  • 90-dagarsgarantin: att ingen under 25 år ska vara utan jobb, studier eller praktik mer än 90 dagar.
  • Tidigare satsningar i skola och förskola
  • Obligatorisk gymnasieskola
  • Stärkt studie- och yrkesvägledning, för att hjälpa unga göra informerade yrkesval.
  • Utbyggd vuxenutbildning, fler platser på Komvux och Yrkesvux måste permanentas.