Fråga facket Fråga facket

FN-organ stärker skyddet för dem som drabbas av tvångsarbete

Internationellt Det är en klar framgång att FNs fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO (International Labour Organisation), i dag på sin 103:e arbetskonferens har enats om ett tillägg till ILO-konventionen om tvångsarbete från 1930.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förebygga, förhindra och skydda mot tvångsarbete

Konferensen beslutade att tillägget görs i form av ett protokoll som är bindande och en rekommendation. Genom protokollet blir det tydligt att människohandel (trafficking) som syftar till tvångsarbete ingår i konventionen.

Konventionen behövde anpassas och kompletteras med bestämmelser som fungerar för dagens förhållanden. Det tydliggörs att de stater som antar protokollet har ett ansvar för att förebygga, förhindra och skydda mot tvångsarbete. Staten ska tillsammans med arbetsmarknadens parter utveckla en nationell policy och handlingsplan för att eliminera tvångsarbete. Offren för tvångsarbete ska garanteras hjälp och stöd som kompensation, återhämtning och rehabilitering.

- Beslutet är en klar framgång. Konventionen om tvångsarbete från 1930 är en av ILOs kärnkonventioner och är den konvention som antagits av flest länder. Det är därför extra viktigt att kompletteringar av just den här konventionen är bindande, säger chefsjurist Ullika Dalén som representerat LO, TCO och Saco i framtagandet av protokollet och rekommendationen under konferensen.

Över 20 miljoner tvångsarbetar

ILO har som mål att bekämpa fattigdom och verka för social rättvisa. Uppgifterna är att främja sysselsättning, förbättra arbetsförhållandena och värna fackliga fri- och rättigheter. ILO är unikt då regeringar, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer deltar i beslutande och verkställande organ på lika villkor.

Tvångsarbete förekommer i nya former och är spritt över hela världen. Över 20 miljoner människor är offer för tvångsarbete. Offren är i en utsatt situation och inte har möjlighet att försvara eller skydda sig.

För ytterligare information kontakta:

LO: Keth Thapper 070-315 25 75
TCO: Lise Donovan 070-285 62 10
Saco: Ullika Dalén 070-618 44 24