Förbundens pressinfo

Byggnadsarbetareförbundet

Ordförande Johan Lindholm
Pressjour, 010-601 15 00

Elektrikerförbundet

Ordförande Urban Pettersson 
Presskontakt: diana.oldenburg@sef.se

Fastighetsanställdas förbund

Ordförande Magnus Pettersson
Presskontakt: Janne Sparrman, 08-696 11 72, 070-656 11 72

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

Ordförande Per-Olof Sjöö
Presskontakt: Julius Petzäll Mendonca, 070-660 91 29

Handelsanställdas förbund

Ordförande Linda Palmetzhofer
Presskontakt: 010-450 89 80

Hotell- och restaurangfacket

Ordförande Malin Ackholt
Presskontakt:  070-48 48 100

IF Metall

Ordförande Marie Nilsson
Presskontakt: Jesper Pettersson 072-058 37 30, pressjour 08-786 82 44

Kommunalarbetareförbundet

Ordförande Tobias Baudin
Presskontakt: 010-442 71 30

Livsmedelsarbetareförbundet

Ordförande Eva Guovelin
Presskontakt 070-638 6112

Musikerförbundet

Ordförande Jan Granvik
Presskontakt Jenna Runeberg, 08 587 060 00, 070-433 29 36

Målareförbundet

Ordförande Mikael Johansson
Presskontakt Jan Staaf 08-582 274 09

Pappersindustriarbetareförbundet

Ordförande Pontus Georgsson
Presskontakt: Per-Anders Pettersson, 070-243 13 91

SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ordförande Valle Karlsson
Presskontakt: Jonas Pettersson, 08-791 41 95, 070-631 59 49

Transportarbetareförbundet

Ordförande Tommy Wreeth 
Presskontakt: Maria Arkeby, 010-480 37 56