Förbundens pressinfo

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordförande Johan Lindholm,
Pressjour, 010-601 15 00

Svenska Elektrikerförbundet

Ordförande Jonas Wallin,
Presskontakt: Mikael Romero, 072-546 99 28

Fastighetsanställdas förbund

Ordförande Magnus Pettersson
Presskontakt: Janne Sparrman, 08-696 11 72, 070-656 11 72

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

Ordförande Per-Olof Sjöö
Presskontakt: Julius Petzäll Mendonca, 070-660 91 29

Handelsanställdas Förbund

Ordförande Susanna Gideonsson
Presskontakt: 010-450 89 80

Hotell- och restaurangfacket

Ordförande Malin Ackholt
Presskontakt:  070-48 48 100

IF Metall

Ordförande Marie Nilsson
Presskontakt: Jesper Pettersson 072-058 37 30, pressjour08- 786 82 44

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Ordförande Tobias Baudin
Presskontakt: 010-442 71 30

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Ordförande Eva Guovelin
Presskontakt Ingrid Persson 08-796 29 13, 070-638 61 10

Svenska Musikerförbundet

Ordförande Jan Granvik
Presskontakt Anna Holmström, 08 587 060 00, 070-433 29 35

Svenska Målareförbundet

Ordförande Mikael Johansson
Presskontakt: Mikael Romero, 072-546 99 28

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

Ordförande Matts Jutterström
Presskontakt: Per-Anders Pettersson, 070-243 13 91

SEKO – Facket för Service och Kommunikation

Ordförande Janne Rudén
Presskontakt: Jonas Pettersson, 08-791 41 95, 070-631 59 49

Svenska Transportarbetareförbundet

Ordförande Tommy Wreeth 
Presskontakt: Maria Arkeby, 010-480 37 56