Fråga facket Fråga facket

Förhandlingar om ett bättre bemanningsavtal har inletts

Parterna har på idag på förmiddagen, den 30 mars, växlat yrkanden rörande förändringar i Bemanningsavtalet. LO-förbunden har i sina krav lagt tonvikten vid att det ska bli ordning och reda i bemanningsbranschen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Nu har vi inlett diskussionerna om att förbättra villkoren för de drygt 40 000 arbetare som jobbar inom bemanningsbranschen. De anställda ska få betalt för alla timmar de arbetar och är tillgängliga, kommenterar LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

- Ett särskilt viktigt krav är att det ska bli lättare att organisera och engagera sig fackligt som anställd i ett bemanningsföretag säger LOs ansvarige ombudsman Kent Ackholt.

Kraven syftar också till att öka anställningstryggheten för anställda i bemanningsföretag. LO-förbunden har ställt krav på ökade löner med 4 kr/timme och heltidsanställd, samt höjningar av ersättningar på motsvarande nivå. Avtalskraven gäller för ett år

De krav som har mottagits från motparten skulle ge motsatt effekt med ökad otrygghet och mindre ordning och reda inom bemanningsbranschen.

Förhandlingarna startar den 7 april 2015.