Fråga facket Fråga facket

Försäkringskassan klarar inte sitt uppdrag

- Som företrädare för arbetstagarna skulle vi aldrig acceptera att arbetsgivare dröjde med att betala ut löner. Vi kan heller inte tolerera att utbetalningar från välfärdssystemet inte görs i tid och försätter människor i ekonomisk knipa, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sedan i somras har JO-anmälningarna mot Försäkringskassan ökat kraftigt. Enligt JO ökade anmälningarna med drygt 65 procent under perioden augusti till december 2008 jämfört med samma period året innan. LO-TCO Rättskydd gjorde en anmälan om brott mot förvaltningslagen i oktober 2008.

Att justitieombudsmannen (JO) i dag riktar mycket allvarlig kritik mot Försäkringskassan bekräftar att myndigheten inte klarar av sitt uppdrag. - Det är oacceptabelt att tvingas vänta i veckor och månader på ersättningar. Människor måste kunna lita på att ersättningar betalas ut i tid, säger Ulla Lindqvist.

Den senaste tiden har många blivit utan ersättning då Försäkringskassans handläggning dragit ut på tiden. Följden har blivit privatekonomiska katastrofer där människor tvingats vända sig till socialtjänsten eller söka dyra banklån för att få pengar till mat och hyra. Dessutom är det svårt att få kontakt med myndigheten för att få besked av olika slag.
- Sammantaget framträder en väldigt allvarlig bild. Försäkringskassan, men också regeringen, bör ta JOs kritik på största allvar, säger Ulla Lindqvist.

Socialförsäkringarna ska ge ekonomisk trygghet för människor i behov av dem, vare sig det handlar om sjukdom, föräldraskap eller ålderdom. Att människor som har rätt till ersättningar från försäkringarna också får dem, och att de får dem i tid, är en grundförutsättning för att bevara människors tilltro till systemet. - Att den myndighet som huvudsakligen ansvarar för utbetalningar från socialförsäkringarna inte klarar av sitt uppdrag riskerar att orsaka långsiktig skada för välfärdssystemets legitimitet, avslutar Ulla Lindqvist.

Ytterligare information lämnas av LOs pressinformation.

Se JOs beslut: http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=3555