Fråga facket Fråga facket

Förslag i rätt riktning från kommissionen

Idag offentliggjorde EU-kommissionen sitt förslag till gemensamma regler för säsongsarbetare från länder utanför EU. Förslaget innebär att medlemsländerna fortsatt har befogenhet att bedöma behovet av säsongsarbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Förslaget stärker skyddet för de mest utsatta på arbetsmarknaden. Kommissionens direktiv bygger på likabehandling vilket är av central betydelse för LO och för löntagare i hela Europa. LOs rapport om hur den svenska staten dumpar löner och villkor vid upphandling av stora infrastrukturprojekt visar att utländsk arbetskraft ofta har sämre villkor. Kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning, och LO anser att den lagstiftning som ska gälla generellt för utländsk arbetskraft som arbetar tillfälligt i Sverige borde förstärkas med samma krav på likabehandling, säger LOs och Eu-ropafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Dock finns det ett antal saker som måste förtydligas. Det måste bli ännu tydligare att medlemsländerna även i fortsättningen får använda sina egna modeller för arbetsmarknaden, vilket innebär att Sverige kan implementera direktivet genom kollektivavtal. LO vill också att arbetsgivare måste styrka löne- och anställningsvillkor innan arbetstillstånd beviljas, vilket sedan ett par år inte längre är fallet i Sverige, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.