Fråga facket Fråga facket

Frågor om lön vanligast när ungdomar kontaktar Fackets hälptelefon

I december genomför LO en kampanj för att informera unga som jobbar extra under julhelgerna om deras rättigheter på jobbet. En ny rapport från LO visar att många ungdomar är osäkra på vilken lön de har rätt till.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En ny LO-rapport som sammanställer sommarens samtal till Fackets hjälptelefon 020-56 00 56 visar att många unga är osäkra på vilken lön de ska ha. 45 procent av dem som ringer till Fackets hjälptelefon har frågor om lönen. I de flesta fall handlade frågan om vilken lön som var den rätta enligt gällande avtal. Nästan sju procent av frågorna om lönen som handlade om att personen inte hade fått någon lön alls för sitt arbete.

– Under sommaren ringer ungdomar nästintill dagligen till oss och berättar om att de inte fått någon lön för utfört arbete, att de utfört så kallat gratis provjobb, arbetat utan raster samt stått ”stand by” för att arbeta. Det är problem som vi ser mycket allvarligt på och vi försöker informera ungdomar om deras rättigheter. Vi vill påminna om vikten av ett anställningsbevis och en schyst lön för alla unga som jobbar extra, i till exempel julhandeln eller på restauranger, säger Sophia Andersson, ungdomssekreterare på LO.

Efter frågor om lönen var det frågor om arbetstider och uppsägning/avsked som var vanligast förekommande. Frågor om arbetstider handlade oftast om att de överenskomna arbetstimmarna mellan arbetsgivare och arbetstagare var oklara. Frågor om uppsägning/avsked handlade oftast om uppsägningstider. Det var lika vanligt med frågor rörande uppsägning från arbetstagaren som från arbetsgivarens sida.

Ett mycket allvarligt problem som ökade från att vara 11 stycken kontakter sommaren 2008 till att vara 109 stycken kontakter sommaren 2010 är antal ungdomar som genomfört gratis provjobb åt en arbetsgivare.

– Tyvärr ser vi att gratisarbete blir vanligare. Det finns arbetsgivare som utnyttjar att unga vill ha jobb, och att de inte känner till sina rättigheter. Det är inte acceptabelt. Det är under all värdighet att låta någon arbeta utan lön. Bästa sättet att sätta stopp för detta är att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och att man är medlem i fackförening, säger Sophia Andersson.

I december genomför LO en kampanj för att informera unga som jobbar extra under julhelgerna om deras rättigheter på jobbet. På LO Ungs hemsida finns digitala julkort som man kan skicka för att påminna extrajobbare om deras rättigheter. Flera av LO-distrikten är ute och delar ut information i julhandeln. Dessutom uppmärksammas kampanjen med reklam på internet.

Även under julhelgerna kan man kontakta Fackets hjälptelefon på www.hjalptelefon.nu. I hjälptelefonen ges svar på arbetsmarknadsfrågor. För att få hjälp behöver man inte vara medlem i facket, tjänsten är gratis och man har rätt att vara anonym.

För mer information kontakta LOs pressinformation.