Fråga facket Fråga facket

Gör omsorg om familjen kvinnor fattiga?

Välfärd Hur delar kvinnor och män på avlönat och oavlönat arbete? Vad avgör hur föräldrar delar föräldraledigheten, och bidrar rut-avdrag till att kvinnor arbetar mer? En ny forskningsantologi från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet försöker besvara dessa och många andra frågor. Kommande torsdag håller Delagationen och LO en paneldiskussion i ämnet. På seminariet presenteras rapportens huvudsakliga slutsatser. Därefter diskuterar en panel bestående av representanter för fack, arbetsgivare och politiken hur konflikten mellan arbete och familjeansvar ska lösas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Seminariebanner
Seminaribanner

Medverkande:
Anna Hedborg, ordförande i JA-delegationen
Katarina Boye, redaktör för forskningsantologin Lönsamt arbete
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande och ledamot i JA-delegationen
Margareta Winberg, f.d. jämställdhets- och arbetsmarknadsminister
Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation
Anna Thoursie, chefsekonom hos Ledarna

Moderator: Joa Bergold, utredare LO

Tid: Torsdagen den 25 september, klockan 9.30–11.00, kaffe från 9.15
Plats: LO-huset, Stora gästmatsalen, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm

Anmälan skickas senast den 23 septembertill daniel.hermansson@lo.se eller på denna sida

Varmt välkomna!

JA-delegationen i samarbete med LO
Seminariet webbsänds på lo.se