Fråga facket Fråga facket

Harvard-ekonom föreslår ökat ägande för LO-medlemmar

För att stärka jämlikheten i samhället, skapa högre sysselsättning och öka den finansiella stabiliteten kan ett ökat ägande och större andel av vinsterna bland anställda i företag, så kallad ”shared capitalism” vara en väg framåt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Detta skriver Harvardekonomen Richard B Freeman i rapporten Workers ownership and profit-sharing in a new capitalist model? Rapporten ingår som ett underlag till LO:s projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik, FSSL.

Rapporten visar bland annat att löntagarnas ägande i stora delar av världen fått stå tillbaka till förmån för ett fåtal mycket förmögna. De svenska löntagarnas andel av de totala inkomsterna minskade exempelvis från 72 till 66 procent mellan 1990 och 2007.

– Under de senaste decennierna har marknadstänkandet dominerat västerländsk samhällsdebatt. Rapporten belyser det faktum att löntagarna äger allt mindre och fackens roll som förhandlare har försvagats, säger Claes-Mikael Jonsson, projektledare för projektet FSSL.

Rapporten ingår som ett underlag till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.