Fråga facket Fråga facket

Hemförsäkringen bör ersätta offer för våld i hemmet.

LO ska verka för att förbundens hemförsäkringar gäller även när offer för våld är skrivna på samma adress som gärningspersonen. Det beslutade LO-kongressen fredag 17 juni.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Beslutet innebär att kongressen biföll en motion från Handels avdelning 4 i Kristianstad. Motionärerna påpekar att hemförsäkringen idag inte betalar ut ersättning till offer för våld om gärningspersonen är en närstående som dessutom är skriven på samma adress. 

Detta vill motionärerna ändra på och föreslog därför att LO får i uppdrag att få till stånd en sådan förändring i de försäkringsavtal flera förbund har med Folksam. Styrelsen höll med och föreslog att motionen skulle bifallas, vilket också blev kongressens beslut.