Fråga facket Fråga facket

Höjd ersättning till föräldralediga

Försäkringar I dag, måndag har LOs samtliga 14 medlemsförbund antagit uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv om ett tillägg till föräldrapenningen. Från och med årsskiftet kommer därmed alla privatanställda föräldrar inom Svenskt Näringsliv och LO- kollektivet, på arbetsplatser där kollektivavtal finns, att kunna få 10 procent  extra av lönen som tillägg under max 180 dagar när de tar ut föräldrapenning.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Höjd ersättning till föräldralediga
Kollektivavtalet ger 10 procent extra. Foto: Lars Forsstedt

- Föräldrapenningtillägget är den viktigaste jämställdhetsfrågan i årets avtalsrörelse. Samtliga 14 förbund tycker att båda föräldrarna ska ha lika möjlighet till extra ersättning vid föräldraledighet, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Eftersom tillägget är utformat som en försäkring är det inte arbetsgivaren som betalar ut ersättningen. Istället får var och en ansöka om ersättning hos AFA försäkring, vilka kommer att handlägga försäkringen. I och med att man har valt en försäkringslösning kommer det att kostar lika mycket för arbetsgivarna oavsett om de anställer en kvinna eller en man. Försäkringen är en kostnadsneutral lösning.

- I och med föräldrapenningstillägget hoppas vi att fler män kommer att välja att vara föräldralediga. De extra 10 procenten utfaller bara om man tar ut sin föräldrapenning. Den som väljer att inte göra det går därmed miste om pengarna, säger Torbjörn Johansson.