Fråga facket Fråga facket

Höjd garantilön för bemanningsanställda

De 14 LO-förbunden och Almega Bemanningsföretagen, har i dag, onsdag, träffat ett nytt kollektivavtal för 30 000 anställda inom bemanningsbranschen. Avtalet innebär bland annat att den lägre garantilönen höjs med tre procent – alltså den lön som utgår för tiden den bemanningsanställde inte är utbokad på uppdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Vi är oerhört nöjda med att tyngdpunkten i avtalet ligger på de allra lägsta lönerna och att vi har lyckats nå dit utan att behöva ta till konfliktvarsel, säger LOs ombudsman Kent Ackholt, samordningsansvarig för LOs bemanningsavtal.

Enligt det nya avtalet begränsas också de anställdas skadeståndsskyldighet till högst 14 dagars garantilön, i fall de inte skulle respektera sin uppsägningstid.

När det gäller frågan om garantilön och tillgänglighetstid – det vill säga den tid den anställde inte är utbokad men tillgänglig för uppdrag – har parterna enats om att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att utreda problematiken. Syftet är att frågan ska regleras i nästa avtalsförhandling, år 2016.

– Årets avtalsförhandlingar har präglats av ett positivt förhandlingsklimat, vilket stärkt relationerna och skapar goda förutsättningar för framtida förhandlingar, säger Kent Ackholt.

Elektrikerförbundets insatallationsavtal regleras av särskilda behörighetskrav och omfattas därför inte av det nya bemanningsavtal som träffats i dag.