Fråga facket Fråga facket

Hur kan kollektivavtalens ställning stärkas - om skyddet för facklig föreningsfrihet i internationella rättsakter

Välkomna till LOs seminarium om hur man kan återupprätta, försvara och utveckla grundläggande fackliga rättigheter med stöd av internationell rätt. I samband med seminariet presenteras en ny rapport som kommenteras av medverkande forskare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Program

13.00 Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare, och Eva Nordmark, TCOs ordförande, hälsar välkomna.

13.15 Claes-Mikael Jonsson, jurist LO, Dan Holke, chefsjurist LO-TCO rättsskydd, och Ingemar Hamskär, seniorjurist TCO, presenterar rapporten samt fackens anmälan till ILO (International Labour Organization) och EKSR (Europeiska kommittén för sociala rättigheter).

13.45 Kaffe

14.15 Niklas Bruun, professor i arbetsrätt, Helsingfors Universitet, kommenterar med perspektiv från ILO.

14.35 Stein Evju, professor i arbetsrätt, Oslo Universitet, kommenterar med perspektiv från EKSR.

14.55 Sam Hägglund, Generalsekreterare för EFBWW (The European Federation of Building and Woodworkers), kommenterar från EU perspektiv

15.00 Kort paus

15.05–16.00 Avslutande diskussion

Moderator: Loa Brynjulfsdottir, generalsekreterare NFS (Nordens fackliga samorganisation)

Tid: Torsdag den 10 januari 2013, klockan 13.00–16.00

Plats: LOs gästvåning, Barnhusgatan 18, Stockholm

Anmälan skickas till Therese.Roselin-Gothe@lo.se, 08-796 26 27

Har du frågor angående seminariets innehåll, kontakta Claes-Mikael Jonsson, 076-119 26 31

Välkomna!