Fråga facket Fråga facket

Hur tar skolan ansvar för nyanlända elever?

Vilken roll spelar skolan för samhällets hantering av flyktingkrisen? Vilka är utmaningarna och vad behövs för att stärka skolans förutsättningar för att ta emot de nyanlända på ett bra sätt?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är några av frågorna som tas upp i det andra seminariet i LOs, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds gemensamma projekt Ge alla elever samma chans.

Tid: Torsdag 26 november kl 13:00 – 14:20

Plats: LO-huset, Plenisalen, Barnhusgatan 18, Stockholm

Medverkande:
Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister
Tobias Baudin, förste vice ordförande, LO
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
Elof Hansjons (S), kommunalråd, Södertälje
Torbjörn Ekelund (FP), ordförande utbildningsutskottet
Monica Axelsson, professor, Stockholms Universitet
Karin Sandwall, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Moderator: Kattis Ahlström

Välkomna!

Seminariet webbsänds i LO-Play