Fråga facket Fråga facket

Inbjudan Seminarium om morgondagens opinionsbildning

I början av 2010 tillsatte LO en utredning om att utveckla nyhetsförmedling och opinionsbildning inom LO och förbunden. En del i detta arbete är den undersökning som idag ska presenteras, morgondagens opinionsbildning. I denna undersökning har vi lagt tyngdpunkten på att analysera vilken form av politisk kommunikation som haft störst betydelse under valrörelsen. Vi har också frågat partierna vad de ansåg fungerade bra och vad fungerade mindre bra enligt dem själva.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Program:

08.30 Anders Bergström, Kommunals förbundskassör och ordförande i LOs media- och opinionsutredning hälsar välkommen.

08.40 Sandra Molander, Gullers Grupp, presenterar rapporten.

08.55 Fredrik Runsiö, Gullers Grupp, ger rekommendationer om hur LO kan nå ökad slagkraft.

09.15 Kommentarer från Marie Grusell, lektor i politisk kommunikation, vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet och Johan Ulvenlöv ansvarig för bloggkontakter och netroots på Socialdemokraterna.

09.45 Summering från Anders Bergström.

Tid: Måndagen den 21 februari kl. 08.30–09.45.

Plats: LO-huset, Pressrummet, Barnhusgatan 18 i Stockholm.

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.15.

Anmälan till Peter Cervin på e-post: peter.cervin@lo.se