Fråga facket Fråga facket

Inbjudan till seminarium EU2020: Vilse bland flaggskeppen?

Den 11 juni arrangerar LO, TCO och Saco ett gemensamt seminarium om EU2020, EUs nya tillväxt- och sysselsättningsstrategi.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I juni förväntas EU:s stats- och regeringschefer klubba EU:s nya tillväxt- och sysselsättningsstrategi, EU2020. Den nya strategin sjösätts i en svår tid där det politiska utrymmet till stor del upptas av krishantering för att rädda utsatta staters ekonomi. I skuggan av den ekonomiska krisen, är det viktigare än någonsin att EU har ambitiösa målsättningar för att förbättra EU-medborgarnas välfärd, sociala trygghet och framtidsutsikter.

Den 11 juni har vi möjlighet att fördjupa oss i den nya tillväxtstrategin och diskutera hur vi från fackligt håll kan vara pådrivande i utformningen och uppföljningen av de nationella EU2020-målen.

Arrangörer: LO, TCO, Saco, SALTSA (ett samarbetsprogram för arbetslivsforskning i Europa).

Tid och plats: 11 juni, kl 09.00–11.30, LO, Barnhusgatan 18, Gästvåningen.

Program: 09.00–09.15 Wanja Lundby-Wedin inleder seminariet och hälsar välkommen.
09.15–10.00 Från Lissabon till EU2020 – vad händer med den sociala dimensionen? Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet samt vetenskaplig ledare för SALTSA. Magnusson har genom åren skrivit ett antal rapporter om EU:s tillväxtstrategier.
10.00–10.15 Kaffepaus.
10.15–10.35 Kommenterar från SKL och IVA: Tankar kring tillväxtstrategin – strategiskt viktiga mål för ett lyckat genomförande på lokal nivå och för en framgångsrik innovationspolitik. Åsa Ehinger Berling, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting – SKL. Thomas Malmer, projektchef och huvudprojektledare för ”Innovation för tillväxt” – Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
10.35–11.30 Paneldebatt med representanter från SKL, IVA, fackliga organisationer samt SALTSA: Hur arbetar vi utifrån EU2020 för att uppnå våra viktigaste mål?

Moderator: Tommy Svensson, chef för LO-TCO-Sacos Brysselkontor.

Anmälan till Anne Nylund, anne.nylund@lo.se senast 9 juni.

Kaffe serveras i pausen.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkomna!