Fråga facket Fråga facket

Inget samband mellan lägstalönernas nivå och arbetslösheten

I Svenska Dagbladet (11-02-18) resonerar Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren om den kommande avtalsrörelsen. Bland annat går han till storms mot alla tankar på krav som handlar om höjda lägstalöner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Det är inte bra när det blir en hopblandning mellan fakta och ideologisk retorik, konstaterar LOs avtalssekreterare Per Bardh.

– Det går inte att finna något säkerställt samband mellan lägstalönernas nivå och ungdomsarbetslösheten. Ändå har Svenskt Näringsliv alltid hävdad att det finns ett samband och gett de fackliga organisationerna skulden för ungdomsarbetslöshetens utveckling. Det är orättvist, fortsätter Bardh.

– Arbetsmarknadens parter har tagit ansvar för den svenska ekonomin i en tid då ekonomin rasade. Sverige är på rätt väg. Precis som Medlingsinstitutet sagt finns det ett utrymme för mer reallöneökningar, säger han.

– När arbetsgivarna pratar om att lägstalönerna är för höga menar de att lönespridning mellan dem som tjänar minst och dem som tjänar mest måste bli större. Jag menar att behovet av att minska lönespridningen är större än att öka dem, säger han.

Samtidigt som det sker en uppgång i landets tillväxt tillskansar sig direktörer och aktieägare allt större ersättningar.

– Det skapar naturligtvis både frustration och stor ilska bland LO förbundens medlemmar, avslutar Per Bardh.