Fråga facket Fråga facket

Investera för jämlikhet är temat för LOs 28:e kongress

Den 17 till 20 juni håller LO sin 28:e kongress, i City Conference Center i Stockholm (fd Folkets Hus). De 300 ombuden från LOs 14 medlemsförbund, LOs representantskap och LOs styrelse samlas för att gemensamt ta ställning till 306 motioner som kommit in från förbunden. Ombuden ska också behandla förslagen i LOs stora kongressrapport ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågan om full sysselsättning hänger samman med frågan om jämlikhet. Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna ökat snabbast.sSkillnaden mellan maktelitens löner och LO-medlemmarnas är den största i modern tid. Vi är inte längre världens mest jämlika land. Det är dags att vända den utvecklingen. Därför är årets kongresstema ”Investera för jämlikhet”.

De 306 motionerna tar upp ett brett spektrum av frågor. Alltifrån skolinformation till gymnasieelever, att LOs ska verka för ROT-avdrag för hyresrätter och barnomsorg på obekväm arbetstid, till avdragsrätt för fackföreningsavgiften, lika lön för lika arbete och avskaffandet av visstidsanställningar på arbetsmarknaden.

Kongressmotionerna och LO-styrelsens yttranden över dessa hittar du här.