Fråga facket Fråga facket

Jämlikhet är temat för LOs kongress

Idag, fredag, inleder LO sin 28:e ordinarie kongress. Under fyra dagar ska de sammanlagt 400 ombuden från LOs fjorton förbund tillsammans staka ut riktningen för LOs arbete de kommande fyra åren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Av alla frågor som ska diskuteras är full sysselsättning den viktigaste. Utan full sysselsättning kan inte den svenska modellen upprätthållas och en hållbar ekonomi byggas, som kommer alla till del. Frågan om full sysselsättning är nära förknippad med jämlikhet, som är temat för 2016 års LO-kongress.

– LO har till uppgift att tillvarata arbetstagarnas intressen och uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt. Det är detta vi ska diskutera under de kommande fyra åren. Då ska vi vässa våra argument, öka vår kunskap och stärka vår organisation, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Sammanlagt finns 308 motioner på dagordningen att ta ställning till. De handlar om allt från om LO bör starta en egen bank och hur mycket förbunden ska betala i medlemsavgift, till LOs syn på otrygga jobb, en företagshälsovård för alla och rätten till meddelarfrihet även i privata företag.

Kongressen gästas också av flera internationella gäster, bland andra Världsfackets generalsekreterare Sharan Burrow samt Nobels fredspristagare Hassine Abbassi från den tunisiska fackliga organisationen UGTT.