Fråga facket Fråga facket

Jämställdhetspotter har gett resultat

I en ny rapport menar Svenskt Näringsliv att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inte ska hanteras av arbetsmarknadens parter i avtalsrörelsen. Fel menar LOs avtalssekreterare Per Bardh, som pekar på minskade löneskillnader mellan män och kvinnor efter tidigare satsningar på jämställdhetspotter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jämställdhetspotter är ett av LO-förbundens gemensamma krav i avtalsrörelsen. Utöver kravet på löneökningar med minst 620 kronor per månad och heltidsanställd kräver LOs förbund att en jämställdhetspott på minst 125 kronor per heltidsanställd och månad ska tillfalla avtalsområden som har en genomsnittlig förtjänst lägre än 21 300 kronor per månad. Genom den konstruktionen träffar jämställdhetspotten LO-förbundens kvinnodominerade avtalsområden.

– Vår satsning på kvinnors löner i den senaste avtalsrörelsen har gett resultat. Nu har vi utvecklat modellen och effekten blir densamma, kvinnodominerade yrkesgrupper får ett större lönepåslag än mansdominerade, säger Per Bardh.

Under 2007 och 2008 ökade lönerna för kvinnliga arbetare med 8,7 procent. Under samma period ökade lönerna för manliga arbetare med 8,3 procent. Lönegapet mellan kvinnor och män minskade således vilket var syftet med den jämställdhets- och låglönesatsning som LO och förbunden samordnade sig om i den senaste avtalsrörelsen. Det framgår av LOs Lönerapport år 2009.

Även om lönegapet mellan kvinnor och män har minskat så är lönerna fortfarande klart högre för män än för kvinnor. 2008 var den genomsnittliga månadslönen bland arbetare 19 600 kronor för kvinnor och 22 500 kronor för män. Svenskt Näringslivs lösning på problemet är enligt den rapport man idag presenterat att individer ska utbilda sig, karriärplanera eller byta jobb. Parternas ansvar vill man förminska till att enbart belysa kvinnors löneutveckling och lyfta fram goda exempel.

– Vi har gång på gång konstaterat att kvinnligt dominerade branscher får lägre lön än manligt dominerade. Marknaden har uppenbart inte klarat av att åtgärda problemet, därför behövs jämställdhetspotter, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

– Svenskt Näringsliv påstår att kraven på jämställdhetspotter skulle ha bromsat avtalsförhandlingarna inom industrin. Det är ett märkligt påstående eftersom det i den mansdominerade industrin inte finns något krav på sådana potter, säger Per Bardh.

För mer information kontakta LOs pressinformation.