Fråga facket Fråga facket

Jobben viktigaste valfrågan för LOs medlemmar

Opinionsbildning Jobben är den klart viktigaste valfrågan för LOs medlemmar i Jönköpings, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. På andra plats kommer invandring och integration, tätt följt av landets ekonomi och sjukvården. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Drygt var fjärde tillfrågad LO-medlem i regionen, 28 procent, sätter jobbfrågan främst i årets val. Oron för att själv förlora jobbet är inte så stor – bara 11 procent säger sig vara mycket orolig för att bli arbetslös – men hela 74 procent är eniga om att regeringen misslyckats med att bekämpa arbetslösheten. De flesta, 46 procent, tycker också att arbetslösheten utvecklas åt helt fel håll i deras eget län.

– Det finns en mycket starkt önskan bland LOs medlemmar att Sverige ska välja en ny politisk riktning, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som på fredagen besökte Ronneby och Karlskrona.

– Men med det parlamentariska läge som råder är risken stor för en blåbrun sörja, där Fredrik Reinfeldt fortsätter att regera med stöd av SD. En röst på SD är därför en röst på Reinfeldt som statsminister, varnar Karl-Petter Thorwaldsson.

För att skapa nya arbetstillfällen pekar de flesta, 74 procent, på behovet av mer investeringar i välfärd och infrastruktur. Bara åtta procent tror att skattesänkningar är rätt väg till fler jobb.

Nära hälften, 48 procent, upplever också att inkomstskillnaderna i deras närområde har ökat de senaste fem åren. Och de allra flesta, 69 procent, tycker att det är negativt.

Missnöjet är även stort när det kommer till bostadsbyggandet och underhållet av vägar och järnvägar. Där svarar 42 respektive 57 procent att utvecklingen i det egna länet går åt fel håll.

Fakta:
Novus-undersökningen, augusti 2014
Sammanlagt 3 000 intervjuade, varav 384 i Jönköpings, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Resultatet redovisas för nämnda län (resultat i riket inom parentes).

Valets viktigaste fråga:
Barnomsorg: 1 % (1%)
Invandring/integration: 12 % (12%)
Landets ekonomi: 11 % (9%)
Miljö/klimat: 3 % (3%)
Pensioner: 3 % (3%)
Sjukvården: 11% (11%)
Skatter: 2 % (2%)
Skola och utbildning: 7 % (9%)
Socialförsäkringar (a-kassa, sjukförs m m): 10 % (13%)
Sysselsättning/arbetslöshet: 28 % (25%)
Äldreomsorg: 4 % (3%)
Annan fråga: 4 % (4%)
Ingen av dessa: 0 % (0%)
Vet ej: 4 % (3%)

Om du tvingas välja, vad av följande tror du ger flest jobb i ditt län?
Investeringar i välfärd och infrastruktur: 74 % (75%)
Sänkta skatter: 8 % (8%)
Vill inte välja: 4 % (4%)
Vet ej: 14 % (13%)

Tycker du att utvecklingen i ditt län går åt rätt eller fel håll när det gäller följande områden:
 Arbetslösheten:
Rätt håll: 20 % (13%)
Fel håll: 46 % (52%)
Varken rätt eller fel håll: 24 % (20%)
Vet ej: 11 % (14%)

 Bostadsbyggande:
Rätt håll: 20 % (20%)
Fel håll: 42 % (48%)
Varken rätt eller fel håll: 27 % (21%)
Vet ej: 11 % (11%)

Underhåll av vägar och järnvägar:
Rätt håll: 12 % (11%)
Fel håll: 57 % (63%)
Varken rätt eller fel håll: 23 % (17%)
Vet ej: 8 % (9%)

Upplever du att inkomstskillnaderna i ditt närområde har ökat eller minskat de senaste fem åren?
Ökat: 48 % (50%)
Ungefär oförändrat: 33 % (27%)
Minskat: 2 % (1%)
Vet ej: 17 % (22%)

Vilken är din inställning till att inkomstskillnaderna ökar?
Positiv: 4 % (4%)
Varken positiv eller negativ: 21 % (20%)
Negativ: 69 % (70%)
Vet ej: 6 % (6%)

Hur pass orolig är du för att bli arbetslös?
Mycket orolig: 11% (11 %)
Ganska orolig 18% (17%)
Inte särskilt orolig: 42% (40%)
Inte alls orolig: 26% (30%)
Vet ej: 3% (2%)

Tycker du att regeringen har lyckats eller misslyckats med att bekämpa arbetslösheten?
Lyckats: 13 % (10%)
Misslyckats: 74 % (78%)
Vet ej: 12 % (13%)