Fråga facket Fråga facket

Jobben viktigaste valfrågan för LOs medlemmar

Opinionsbildning Jobben är den klart viktigaste valfrågan för LOs medlemmar i Örebro och Värmlands län. Därefter kommer socialförsäkringarna, som a-kassan och sjukförsäkringen. På delad tredje plats rankas frågan om sjukvård och om invandring och integration.  Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nästan var tredje tillfrågad LO-medlem i regionen, 29 procent, sätter jobbfrågan främst i årets val. Drygt en tredjedel, 34 procent är mycket eller ganska oroliga för att själva bli arbetslösa, och hela 80 procent tycker att den nuvarande regeringen har misslyckats med att bekämpa arbetslösheten. Fler än hälften, 54 procent, menar också att arbetslösheten utvecklas åt helt fel håll i det egna länet.

– Det finns en mycket stark önskan bland LOs medlemmar att Sverige ska välja en ny politisk riktning, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som på onsdagen besökte Karlstad.

– Men med det parlamentariska läge som råder är risken stor för en blåbrun sörja, där Fredrik Reinfeldt fortsätter att regera med stöd av SD. En röst på SD är därför en röst på Reinfeldt som statsminister, varnar Karl-Petter Thorwaldsson.

De allra flesta i Novus undersökning, 75 procent, tror att investeringar i välfärd och infrastruktur leder till fler jobb än vad skattesänkningar gör. På punkt efter punkt menar de också att utvecklingen i det egna länet går åt fel håll: i skolan, vården, bostadsbyggandet och underhållet av vägar och järnvägar.

Nästan varannan, 48 procent av de tillfrågade upplever också att inkomstskillnaderna ökat i deras närområde de senaste fem åren. Något som de flesta, 67 procent, tycker är negativt.

Fakta:
Novus-undersökningen, augusti 2014
Sammanlagt 3 000 intervjuade, varav 212 i Örebro och Värmlands län. Resultatet redovisas för nämnda län (resultat i riket inom parentes).

Valets viktigaste fråga:
Barnomsorg: 1 % (1 %)
Invandring/integration: 10 % (12 %)
Landets ekonomi: 9 % (9 %)
Miljö/klimat: 1 % (3 %)
Pensioner: 1 % (3 %)
Sjukvården: 10 % (11 %)
Skatter: 3 % (2 %)
Skola och utbildning: 9 % (9 %)
Socialförsäkringar (a-kassa, sjukförs m m): 18 % (13 %)
Sysselsättning/arbetslöshet: 29 % (25 %)
Äldreomsorg: 3 % (3 %)
Annan fråga: 2 % (4 %)
Ingen av dessa: 0 % (0 %)
Vet ej: 3 % (3 %)

Om du tvingas välja, vad av följande tror du ger flest jobb i ditt län?
Investeringar i välfärd och infrastruktur: 75 % (75%)
Sänkta skatter: 9 % (8%)
Vill inte välja: 4 % (4%)
Vet ej: 12 % (13%)

Tycker du att utvecklingen i ditt län går åt rätt eller fel håll när det gäller följande områden:
Arbetslösheten:
Rätt håll: 9 % (13%)
Fel håll: 54 % (52%)
Varken rätt eller fel håll: 25 % (20%)
Vet ej: 12 % (14%)

Skolan:
Rätt håll: 9 % (8%)
Fel håll: 63 % (62%)
Varken rätt eller fel håll: 21 % (20%)
Vet ej: 7 % (11%)

Sjukvården:
Rätt håll: 6 % (6%)
Fel håll: 65 % (70%)
Varken rätt eller fel håll: 21 % (16%)
Vet ej: 8 % (8%)

Bostadsbyggandet:
Rätt håll: 18 % (20%)
Fel håll: 52 % (48%)
Varken rätt eller fel håll: 20 % (21%)
Vet ej: 11 % (11%)

Underhåll av vägar och järnvägar:
Rätt håll: 6 % (11%)
Fel håll: 71 % (63%)
Varken rätt eller fel håll: 16 % (17%)
Vet ej: 7 % (9%)

Upplever du att inkomstskillnaderna i ditt närområde har ökat eller minskat de senaste fem åren?
Ökat: 48 % (50%)
Ungefär oförändrat: 26 % (27%)
Minskat: 3 % (1%)
Vet ej: 23 % (22%)

Vilken är din inställning till att inkomstskillnaderna ökar?
Positiv: 8 % (4%)
Varken eller: 17 % (20%)
Negativ: 67 % (70%)
Vet ej: 8 % (6%)

Hur pass orolig är du för att bli arbetslös?
Mycket orolig: 13 % (11%)
Ganska orolig: 21 % (17%)
Inte särskilt orolig: 43 % (40%)
Inte alls orolig: 21 % (30%)
Vet ej: 2 % (2%)

Tycker du att regeringen har lyckats eller misslyckats med att bekämpa arbetslösheten?
Lyckats: 7 % (10%)
Misslyckats: 80 % (78%)
Vet ej: 13 % (13%)