Fråga facket Fråga facket

Jobben viktigaste valfrågan för LOs medlemmar i Norra Sverige

Opinionsbildning Jobben är den klart viktigaste valfrågan för LOs medlemmar i Norra Sverige. För att skapa nya arbetstillfällen pekar de flesta, 80 procent, på behovet av mer investeringar i välfärd och infrastruktur. Bara sex procent tror att skattesänkningar är rätt väg till fler jobb. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Mer än var fjärde tillfrågad LO-medlem i Norra Sverige, 26 procent, sätter jobbfrågan främst i årets val. 27 procent är mycket eller ganska oroliga för att själva bli arbetslösa, och hela 87 procent tycker att den nuvarande regeringen har misslyckats med att bekämpa arbetslösheten. Fler än hälften, 52 procent, menar också att arbetslösheten utvecklas åt helt fel håll i det egna länet.

Över hälften, 53 procent, upplever också att inkomstskillnaderna i deras närområde har ökat de senaste fem åren. Och de allra flesta, 74 procent, tycker att det är negativt.

- Med en omfattande arbetslöshet och ökade inkomstskillnader är det inte konstigt att LO-medlemmarna i Norra Sverige tycker att utvecklingen går åt fel håll, säger Tobias Baudin vice ordförande i LO, som under 9-14 september besöker Väster- och Norrbotten.

- Det finns en mycket starkt önskan bland LOs medlemmar att Sverige ska välja en ny politisk riktning, säger Tobias Baudin.

- Men med det parlamentariska läge som råder är risken stor för en blåbrun sörja, där Fredrik Reinfeldt fortsätter att regera med stöd av SD. En röst på SD är därför en röst på Reinfeldt som statsminister, varnar Tobias Baudin.


Fakta:

Novus-undersökningen, augusti 2014

Sammanlagt 3 000 intervjuade, varav 382 i Norra Sverige. Resultatet redovisas för nämnda region (resultat i riket inom parentes).


Valets viktigaste fråga:

Barnomsorg: 1 % (1 %)

Invandring/integration: 7 % (12 %)

Landets ekonomi: 7 % (9 %)

Miljö/klimat: 3 % ( 3%)

Pensioner: 6 % (3 %)

Sjukvården: 9 % (11 %)

Skatter: 4 % (2 %)

Skola och utbildning: 11 % (9 %)

Socialförsäkringar (a-kassa, sjukförs m m): 16 % (13 %)

Sysselsättning/arbetslöshet: 26 % (25 %)

Äldreomsorg: 3 % (3 %)

Annan fråga: 4 % (4 %)

Vet ej: 4 % (3 %)


Om du tvingas välja, vad av följande tror du ger flest jobb i ditt län?

Investeringar i välfärd och infrastruktur: 80 % (75 %)

Sänkta skatter: 6 % (8 %)

Vill inte välja: 3 % (4 %)

Vet ej: 11 % (13 %)


Vill du att mer resurser ska satsas på välfärden i din kommun (tes vård, skola och omsorg), även om det innebär höjda skatter?

Ja: 89 % (84 %)

Nej: 6 % (9 %)

Vet ej: 5 % (8 %)


Upplever du att inkomstskillnaderna i ditt närområde har ökat eller minskat de senaste fem åren?

Ökat: 53 % (50 %)

Ungefär oförändrat: 29 % (27 %)

Minskat: 1 % (1 %)

Vet ej: 18 % (22 %)


Vilken är din inställning till att inkomstskillnaderna ökar?

Positiv: 1 % (4 %)

Varken positiv eller negativ: 19 % (20 %)

Negativ: 74 % (70 %)

Vet ej: 6 % (6 %)


Tycker du att utvecklingen i ditt län går åt rätt eller fel håll när det gäller följande områden:

Sjukvården:

Rätt håll: 4 % (6 %)

Fel håll: 76 % (70 %)

Varken rätt eller fel håll: 14 % (16 %)

Vet ej: 6 % (8 %)

 

Skolan:

Rätt håll: 8 % (8 %)

Fel håll: 64 % (62 %)

Varken rätt eller fel håll: 22 % (20 %)

Vet ej: 6 % (11 %)

 

Arbetslösheten:

Rätt håll: 23 % (13 %)

Fel håll: 52 % (52 %)

Varken rätt eller fel håll: 17 % (20 %)

Vet ej: 8 % (14 %)

 

Bostadsbyggande:

Rätt håll: 20 % (20 %)

Fel håll: 51 % (48 %)

Varken rätt eller fel håll: 23 % (21 %)

Vet ej: 6 % (11 %)

 

Underhåll av vägar och järnvägar:

Rätt håll: 8 % (11 %)

Fel håll: 77 % (63 %)

Varken rätt eller fel håll: 11 % (17 %)

Vet ej: 4 % (9 %)


Hur pass orolig är du för att inte få sjukvård om man blir sjuk?

Mycket orolig: 23 % (25 %)

Ganska orolig 41 % (37 %)

Inte särskilt orolig: 27 % (29 %)

Inte alls orolig: 9 % (8 %)

Vet ej: 0 % (1 %)


Hur pass orolig är du för att inte finns plats på äldreboende när man vill ha det?

Mycket orolig: 22 % (25 %)

Ganska orolig 42 % (38 %)

Inte särskilt orolig: 26 % (25 %)

Inte alls orolig: 7 % (8 %)

Vet ej: 3 % (4 %)


Hur pass orolig är du för att pensionen inte ska räcka  när den dagen kommer?

Mycket orolig: 42 % (44 %)

Ganska orolig 38 % (34 %)

Inte särskilt orolig: 15 % (16 %)

Inte alls orolig: 5 % (4 %)

Vet ej: 1 % (2 %)


Hur pass orolig är du för att bli utsatt för våld eller hot om våld?

Mycket orolig: 7 % (14 %)

Ganska orolig 19 % (24 %)

Inte särskilt orolig: 49 % (46 %)

Inte alls orolig: 24 % (14 %)

Vet ej: 2 % (2 %)


Hur pass orolig är du för att bli arbetslös?

Mycket orolig: 9 % (11 %)

Ganska orolig 18 % (17 %)

Inte särskilt orolig: 37 % (40 %)

Inte alls orolig: 34 % (30 %)

Vet ej: 1 % (2 %)


Tycker du att regeringen har lyckats eller misslyckats med att bekämpa arbetslösheten?

Lyckats: 5 % (10 %)

Misslyckats: 87 % (78 %)

Vet ej: 8 % (13 %)