Fråga facket Fråga facket

Jobben viktigaste valfrågan för LOs medlemmar i Västsverige

Arbetsmarknad Jobben är den klart viktigaste valfrågan för LOs medlemmar i Västsverige. För att skapa nya arbetstillfällen pekar de flesta, 75 procent, på behovet av mer investeringar i välfärd och infrastruktur. Bara nio procent tror att skattesänkningar är rätt väg till fler jobb. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Mer än var fjärde tillfrågad LO-medlem i regionen, 26 procent, sätter jobbfrågan främst i årets val. Drygt en tredjedel, 30 procent är mycket eller ganska oroliga för att själva bli arbetslösa, och hela 73 procent tycker att den nuvarande regeringen har misslyckats med att bekämpa arbetslösheten. Fler än hälften, 51 procent, menar också att arbetslösheten utvecklas åt helt fel håll i det egna länet.

 

Över hälften, 51 procent, upplever också att inkomstskillnaderna i deras närområde har ökat de senaste fem åren. Och de allra flesta, 73 procent, tycker att det är negativt.

 

- Med en omfattande arbetslöshet och ökade inkomstskillnader är det inte konstigt att LO-medlemmarna i Västsverige tycker att utvecklingen går åt fel håll, säger Karl-Petter Thorwaldsson ordförande i LO, som under 1-3 september besöker regionen.

 

- Det finns en mycket starkt önskan bland LOs medlemmar att Sverige ska välja en ny politisk riktning, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

- Men med det parlamentariska läge som råder är risken stor för en blåbrun sörja, där Fredrik Reinfeldt fortsätter att regera med stöd av SD. En röst på SD är därför en röst på Reinfeldt som statsminister, varnar Karl-Petter Thorwaldsson.

 


Fakta:

 

Novus-undersökningen, augusti 2014

 

Sammanlagt 3 000 intervjuade, varav 631 i Västsverige. Resultatet redovisas för nämnda region (resultat i riket inom parentes).

 


Valets viktigaste fråga:

 

Barnomsorg: 2 % (1 %)

 

Invandring/integration: 12 % (12 %)

 

Landets ekonomi: 8 % (9 %)

 

Miljö/klimat: 4 % ( 3%)

 

Pensioner: 4 % (3 %)

 

Sjukvården: 10 % (11 %)

 

Skatter: 2 % (2 %)

 

Skola och utbildning: 10 % (9 %)

 

Socialförsäkringar (a-kassa, sjukförs m m): 11 % (13 %)

 

Sysselsättning/arbetslöshet: 26 % (25 %)

 

Äldreomsorg: 4 % (3 %)

 

Annan fråga: 4 % (4 %)

 

Vet ej: 3 % (3 %)

 


Om du tvingas välja, vad av följande tror du ger flest jobb i ditt län?

 

Investeringar i välfärd och infrastruktur: 75 % (75 %)

 

Sänkta skatter: 9 % (8 %)

 

Vill inte välja: 3 % (4 %)

 

Vet ej: 13 % (13 %)

 


Vill du att mer resurser ska satsas på välfärden i din kommun (tes vård, skola och omsorg), även om det innebär höjda skatter?

 

Ja: 85 % (84 %)

 

Nej: 10 % (9 %)

 

Vet ej: 6 % (8 %)

 


Upplever du att inkomstskillnaderna i ditt närområde har ökat eller minskat de senaste fem åren?

 

Ökat: 51 % (50 %)

 

Ungefär oförändrat: 28 % (27 %)

 

Minskat: 1 % (1 %)

 

Vet ej: 20 % (22 %)

 


Vilken är din inställning till att inkomstskillnaderna ökar?

 

Positiv: 4 % (4 %)

 

Varken positiv eller negativ: 19 % (20 %)

 

Negativ: 73 % (70 %)

 

Vet ej: 5 % (6 %)

 


Tycker du att utvecklingen i ditt län går åt rätt eller fel håll när det gäller följande områden:

 

Sjukvården:

 

Rätt håll: 5 % (6 %)

 

Fel håll: 69 % (70 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 18 % (16 %)

 

Vet ej: 7 % (8 %)

 

 

Skolan:

 

Rätt håll: 7 % (8 %)

 

Fel håll: 62 % (62 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 19 % (20 %)

 

Vet ej: 12 % (11 %)

 

 

Arbetslösheten:

 

Rätt håll: 12 % (13 %)

 

Fel håll: 51 % (52 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 21 % (20 %)

 

Vet ej: 16 % (14 %)

 

 

Bostadsbyggande:

 

Rätt håll: 20 % (20 %)

 

Fel håll: 51 % (48 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 19 % (21 %)

 

Vet ej: 10 % (11 %)

 

 

Underhåll av vägar och järnvägar:

 

Rätt håll: 13 % (11 %)

 

Fel håll: 60 % (63 %)

 

Varken rätt eller fel håll: 17 % (17 %)

 

Vet ej: 9 % (9 %)

 


Hur pass orolig är du för att inte få sjukvård om man blir sjuk?

 

Mycket orolig: 25 % (25 %)

 

Ganska orolig 36 % (37 %)

 

Inte särskilt orolig: 30 % (29 %)

 

Inte alls orolig: 9 % (8 %)

 

Vet ej: 1 % (1 %)

 


Hur pass orolig är du för att inte finns plats på äldreboende när man vill ha det?

 

Mycket orolig: 28 % (25 %)

 

Ganska orolig 37 % (38 %)

 

Inte särskilt orolig: 25 % (25 %)

 

Inte alls orolig: 8 % (8 %)

 

Vet ej: 3 % (4 %)

 


Hur pass orolig är du för att pensionen inte ska räcka  när den dagen kommer?

 

Mycket orolig: 42 % (44 %)

 

Ganska orolig 35 % (34 %)

 

Inte särskilt orolig: 17 % (16 %)

 

Inte alls orolig: 4 % (4 %)

 

Vet ej: 2 % (2 %)

 


Hur pass orolig är du för att bli utsatt för våld eller hot om våld?

 

Mycket orolig: 13 % (14 %)

 

Ganska orolig 26 % (24 %)

 

Inte särskilt orolig: 46 % (46 %)

 

Inte alls orolig: 13 % (14 %)

 

Vet ej: 1 % (2 %)

 


Hur pass orolig är du för att bli arbetslös?

 

Mycket orolig: 12 % (11 %)

 

Ganska orolig 18 % (17 %)

 

Inte särskilt orolig: 39 % (40 %)

 

Inte alls orolig: 30 % (30 %)

 

Vet ej: 1 % (2 %)

 


Tycker du att regeringen har lyckats eller misslyckats med att bekämpa arbetslösheten?

 

Lyckats: 13 % (10 %)

 

Misslyckats: 73 % (78 %)

 

Vet ej: 14 % (13 %)