Fråga facket Fråga facket

Konferens: Samverkan mellan fack och företagare med utländsk bakgrund

Vart femte företag som startas idag, startas av en person med utländsk bakgrund. För att öka utbytet och diskutera facklig samverkan bjuder LO och IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, in till en konferens om den svenska modellen i en ny tid. Under en förmiddag diskuterar representanter från LO-förbund och företagare aktuella frågor som kollektivavtal, tryggare arbetsmiljöer och attraktivare arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tid: 7 maj 2015, klockan 9.30–12.00
Plats: LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm.

Medverkande:
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Maroun Aoun, vd stiftelsen IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige
Susanna Gideonsson, ordförande Handels
Irina Gainza, IGS Assistans AB
Ibbe Gnem, vd Ditriktstandvården Sverige AB
Pim van Dropel, vice ordförande Hotell- och Restaurangfacket
Ali Karimi, vd Parsgruppen AB
Remziye Inanc, vd Järva Tolk och Översättningsservice AB.

Moderator: Björn Berling

För ytterligare information kontakta:
Maroun Aoun, vd IFS 08 - 693 99 31 / 0704 – 96 98 26
Sandro Wennberg, ledningskansliet LO 0702 – 11 39 69

IFS startades 1996 som Internationella Företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige. IFS syfte är att stimulera till att: öka företagandet bland invandrargrupper, höja kompetensen hos den enskilde invandrarföretagaren samt verka för att förbättra klimatet avseende företag som ägs av personer med utländsk bakgrund.

LO är ett samarbete mellan fjorton fackförbund och är med sina 1,5 miljoner medlemmar Sveriges största fackliga organisation. LO:s främsta verktyg är kollektivavtalet som genom samordnade avtalsförhandlingar ska bidra till en bra reallöneutveckling och bättre arbetsvillkor för Sveriges löntagare.