Fråga facket Fråga facket

Kongressrapporten är antagen

LO-kongressen har ställt sig bakom kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Nu följer ett aktivt arbete för att åstadkomma en ny inriktning för den ekonomiska politiken. Sverige behöver en ny ekonomisk politik, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande.

Rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner behandlar några av vår tids stora frågor – sysselsättningen och den växande ojämlikheten. Hur kan jobben bli fler? Hur sätter vi fler i arbete? Hur kan inkomstskillnaderna minska?

I rapporten visar LO att den ekonomiska politiken och lönebildningen kan bidra till full sysselsättning. Det är en väg som vilar på framtidsoptimism. Tillsammans kan vi hitta en väg till full sysselsättning och minskande klyftor. Men det kräver investeringar i såväl människor som i infrastruktur, utbildning, bostäder och i välfärden.