Fråga facket Fråga facket

Krav på minimiinkomst i EU

Europafacket beslutade idag att ställa krav på en minimiinkomst inom EU. De nordiska facken var till en början kritiska och såg en risk för att det skulle innebära krav på en europeisk minimilönelagstiftning. Efter debatten rådde dock enighet om att kravet endast gäller nivåerna i socialförsäkringssystemen och inte omfattar lönenivån.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Skulle kravet också omfattat minimilön så hade det varit oförenligt med den svenska modellen där löner och arbetsvillkor förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, säger Per Bardh, LOs avtalssekreterare.

Nivån på minimiinkomsten ska enligt förslaget bestämmas på nationell nivå men grundas på gemensamma europeiska principer. En sådan princip kan vara att minimiinkomsten inte får hamna under fattigdomsgränsen.

Till följd av den ekonomiska krisen har vissa EU-länder ålagts omfattande offentliga sparåtgärder. Dessa riskerar att medföra att socialförsäkringsnivåerna hamnar under fattigdomsgränsen. För att förhindra detta vill EFS att EU-länderna enas om en lägsta nivå för ersättningen från socialförsäkringarna.