Fråga facket Fråga facket

Kvinnor har lågt förtroende för sjukförsäkringen

Välfärd En ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av LO visar att Svenska folket har lågt förtroende för sjukförsäkringen. 44 procent uppger att deras syn på regeringen påverkats negativt av de nya sjukreglerna. Endast 9 procent har blivit mer positiva. Kvinnor är mer kritiska till Alliansens nya sjukregler än männen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

Nu har det gått sex år sedan den moderatledda regeringen, tvärtemot remissinstansernas rekommendationer och de fackliga organisationernas uppfattningar, drev igenom sin sjukförsäkringsreform. Man kan därför fråga sig om systemet ”satt sig”? Har folk accepterat grunderna i Alliansens sjukförsäkring? Har kritiken svalnat? Svaret är nej, om man fråga svenska folket.

 

Novus undersökningen visar bland annat:

  • 44 procent av de tillfrågade uppger att deras syn på regeringen påverkats negativt av de nya sjukreglerna. Endast 9 procent har blivit mer positiva.
  • Den grupp som påverkats mest negativt är de som själva varit sjukskrivna någon gång under det senaste året. Av dem är det 61 procent som påverkats negativt i sin syn på regeringen, jämfört med 41 procent bland dem som inte varit sjukskrivna det senaste året.
  • Ungefär 85 procent av samtliga tillfrågade tycker inte det är rimligt att man ska kunna bli av med sin ersättning från sjukförsäkringen, trots att man inte blivit friskare, bara för att man passerar en politiskt beslutad tidsgräns.
  • TCO-förbundens medlemmar är ungefär lika kritiska som LO-förbundens medlemmar.
  • Kvinnor är generellt sett mer kritiskt inställda till Alliansens sjukregler än män.

- När vi närmare granskar och analyserar svaren växer en både intressant och tänkvärd bild fram. Det visar sig nämligen att kritiken mot sjukförsäkringen, som den formulerades 2008, i princip kvarstår, konstaterar LOs välfärdsutredare Kjell Rautio.

 

- Vi behöver en väl fungerande sjukförsäkring och ett rehabiliteringssystem som ger alla som vill arbeta möjlighet att göra det. Frågan är oerhört viktig för LO-förbundens medlemmar och måste få en större roll i valdebatten, säger LOs förste vice ordförande Tobias Baudin.

 

Läs hela rapporten här