Fråga facket Fråga facket

Lennart Jeansson blir inte ordförande i AMF


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nominering av styrelseordförande till AMF sker gemensamt mellan LO och Svenskt Näringsliv efter förslag från Svenskt Näringsliv.

Efter att ha fått goda vitsord om Lennart Jeansson, beslutade LO att samtycka till Svenskt Näringslivs förslag att nominera honom till styrelseordförande för AMF.

Strax därefter skickade Jeansson ett brev till LO. Brevet, som huvudsakligen var ställt till arbetsmarknadsministern, hade Jeansson undertecknat med angivande av sin roll som styrelseordförande i flera bolag, bland annat sjätte AP-fonden. Utifrån denna position hade han valt att agera i en politiskt känslig fråga där LO och Svenskt Näringsliv har skilda uppfattningar. Jeansson uppmanade i brevet regeringen att tillkalla sig parterna för att genomföra stora förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) bland annat vad gäller turordningsreglerna.

– En ordförande i AMF har givetvis full frihet att ha personliga åsikter. Jag finner det dock direkt olämpligt att Lennart Jeansson på detta sätt agerar i direkt konfrontation med en av ägarna. AMFs ordförande får inte i handling agera på ett sådant sätt att den riskerar att förlora förtroende hos någon av parterna i styrelsen. Det är inte rätt väg för att bygga förtroende för parterna i bolagets styrelse eller hos bolagets kunder, säger Wanja Lundby-Wedin.

Wanja Lundby-Wedin meddelade därför Svenskt Näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hansen att LO, efter att frågan behandlats i LOs styrelse, inte längre accepterar Lennart Jeansson som ordförande i AMF och uppmanade Svenskt Näringsliv att nominera en annan person med hög kompetens och stark integritet som ordförande i bolaget.

– Det är positivt att Svenskt Näringsliv accepterar LOs synpunkter och har beslutat att ta fram ett nytt förslag till ordförande, säger Wanja Lundby-Wedin.