Fråga facket Fråga facket

Lex Laval blir en valfråga

Idag har riksdagen skickat frågan om en eventuell vilandeförklaring av regeringens lagförslag Lex Laval till Konstitutionsutskottet. Frågan om hur Sverige ska hantera följderna av EG-domstolens dom i det så kallade Laval-målet blir en viktig fråga i valrörelsen konstaterar LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Om regeringens lagförslag går igenom så öppnas dörren för låglönekonkurrens och en situation där löner och villkor successivt pressas nedåt för alla på svensk arbetsmarknad. Regeringens förslag går längre än vad EG-domstolens dom i Laval-målet kräver och innebär kraftiga inskränkningar i fackets möjligheter att upprätthålla svenska löner och villkor på svensk arbetsmarknad, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Oppositionen har krävt en vilandeförklaring i ett år. Det är högst rimligt med ett års betänketid före ett beslut som kan komma att inskränka vår grundlagsskyddade föreningsfrihet och förhandlingsrätt. Det är bra att frågan nu får den behandling den förtjänar, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Oavsett om Konstitutionsutskottet gör bedömningen att lagförslaget innebär sådana inskränkningar i föreningsfriheten att det bör vilandeförklaras eller inte kommer frågan att bli viktig i valrörelsen. Med en fortsatt borgerlig regering efter valet i höst kommer Lex Laval att bli verklighet. Det enda som kan förhindra det är ett regeringsskifte, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.