Fråga facket Fråga facket

Likvärdighetsagendan – 25 åtgärder för att ge alla elever samma chans

I dag presenterar LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund en gemensam agenda för att ge alla elever i olika kommuner och skolor samma chans att nå kunskapsmålen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Likvärdighetsagendan är resultatet av ett långvarigt samarbetsprojekt och är en unik överenskommelse med 25 skarpa förslag för att komma till rätta med de brister i likvärdighet som präglar dagens svenska skola.

- I skolan läggs grunden för hur du kommer att klara dig senare i livet. Därför behöver vi en jämlik skola där alla elever får samma chans att lyckas, säger Therese Guovelin förste vice ordförande LO.

Svensk skola har blivit allt mer uppdelad. Skillnaden mellan skolor med många högpresterande elever och skolor med många elever som inte når kunskapsmålen har ökat.

- Vi vill öka valfriheten för fler. Därför måste dagens kösystem slopas. Elever och föräldrar ska ha möjlighet att önska skola men skolor ska inte ha antagnings- och urvalsregler som i praktiken diskriminerar eller sorterar bort elever, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Möjligheterna att ge alla elever samma chans i skolan bygger på att resurserna fördelas på ett mer likvärdigt sätt än idag.

- Vi vill se ett ökat statligt ansvar för att garantera alla skolor, oavsett huvudman, tillräckliga resurser för att säkerställa att alla elever oavsett bakgrund ges en likvärdig undervisning. Dessutom är det dags att överväga att föra över huvudansvaret för gymnasieskolan till en regional nivå, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.


För upplysningar:
Jon Andersson, pressekreterare LO, 08-786 26 05
Håkan Carlsson, presskontakt Lärarnas Riksförbund, 070-438 92 57
Niklas Kjellberg, pressekreterare Lärarförbundet, 072-531 50 31