Fråga facket Fråga facket

LO/UNG ställer krav i nytt manifest

Ung i facket En kraftig begränsning av visstidsanställningarna, förbättrad arbetsmiljö, jämställda förhållanden och en ordentlig översyn av lagen om offentlig upphandling, för att motarbeta diskriminering och lönedumpning. Det är några av de krav LOs unga aktiva ställer i sitt nya Fackliga ungdomsmanifest.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Dagens arbetsmarknad för unga är ett gytter av möjligheter för arbetsgivare att slippa ta långsiktigt ansvar. I kombination med ökade klyftor i samhället har detta skapat ett hårt och kallt klimat för dem som kämpar att stå på egna ben, säger Tobias Baudin, LOs vice ordförande och ansvarig för ungdomspolitiska frågor.

Ungas situation på arbetsmarknaden har de senaste åren försämrats rejält. Förutom en ungdomsarbetslöshet på närmare 25 procent har olika reformer urholkat både möjligheterna till jobb och anställningstryggheten för de unga.

LO har frågat omkring 10 000 ungdomar vilken arbetsmarknadsfråga de tycker är viktigast. Samtliga svar uttryckte en ständig kamp att bli vuxen i ett samhälle som allt mer likar en hinderbana. Visstidsanställningar som avlöser varandra, total avsaknad av en aktiv arbetsmarknadspolitik och en skola som inte ger alla samma förutsättningar för breda framtida möjligheter.

Utifrån dessa svar har LO/UNG har under våren och sommaren tagit fram sitt nya Fackliga ungdomsmanifest. I manifestet beskrivs problemen, men även de lösningar LOs unga aktiva ser.

- Genom att presentera våra svar på de svårigheter unga upplever kan vi visa vilken skillnad facket kan göra. Genom att engagera sig och gå ihop kan vi göra Sverige till ett land där alla har samma värde på arbetsmarknaden. Ett samhälle där unga människor har rätt att bli vuxna, säger Malin Norberg, LOs ungdomssekreterare.

LO/UNG är namnet på förbundens gemensamma ungdomsverksamhet. Den samordnas och leds av LOs ungdomssekreterare.